Egenavgifter, högkostnadsskydd och e-faktura

För varje sjukresa betalar du en egenavgift tills du kommer upp till högkostnadsskyddet.

Egenavgifterna är det du själv betalar för sjukresorna tills kostnaderna har kommit upp i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet är på 1400 kronor och gäller i 12 månader från din första sjukresa.

Du som är asylsökande betalar 40 kronor i egenavgift för dina sjukresor, oavsett färdsätt och har inget högkostnadsskydd.

Olika färdsätt har olika egenavgifter

Sjukresa med taxi

Du betalar aldrig något till taxiföraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då upp till 140 kronor per enkelresaDen betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka. 

Sjukresa med rullstolstaxi

Du betalar aldrig något till föraren när du åker med det blå sjukresekortet. En sjukresa med rullstolstaxi kostar 140 kronor per enkelresa. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand.

Har du rest med en privat rullstolstaxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg. Egenavgiften är även då 140 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Sjukresa med egen bil 

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka. 

 

Parkering

Om du betalar för parkering när du besöker öppenvård för vård och behandling, kan du få ersättning för en del av den kostnaden. Du får själv stå för 20 kronor per parkering, resterande kan du få ersättning för. Om du till exempel skickar in ett parkeringskvitto på 25 kronor får du tillbaka 5 kronor. Parkeringsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet.

Skicka in parkeringskvitton i original alternativt en specifikation från parkeringsbolaget på dina kostnader. På det inskickade underlaget ska följande uppgifter stå med:

 • Datum och tid för när parkeringen påbörjades.
 • Datum och tid för när parkeringen avslutades.
 • Kostnaden för parkeringen.

Sjukresa med egen båt

Gör du en sjukresa med egen båt är ersättningen 20 kronor per sjömil. Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka. 

Sjukresa med båttaxi

Egenavgiften för en sjukresa med båttaxi är upp till 140 kronor per enkelresa. 

Anslutningsresa till kollektivtrafiken

Du kan få ersättning för anslutningsresor till närmaste station eller hållplats om du kan resa med den allmänna kollektivtrafiken men har svårt att ta dig till den. Du kan göra en anslutningsresa till närmaste hållplats eller station med egen bil, taxi eller rullstolstaxi. Egenavgiften är upp till 50 kronor per enkelresa. För resor med egen bil får du 17 kronor i milersättning. 

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.