Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du information om tillgängligheten på den här webbplatsen, det vill säga fardtjansten.sll.se

Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansvarar för den här webbplatsen. Webbplatsen är i stort förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och de tjänster och funktioner som finns.

Vi är medvetna om att det finns brister i tillgängligheten för en del användare. Här berättar vi vilka brister vi känner till och när vi planerar att åtgärda dem.

Kontakta oss

Hittar du andra problem eller brister som vi inte har listat kan du kontakta oss genom att ringa till kundservice på telefonnummer 08-720 80 80 eller använda kontaktformuläret som du hittar under menyn Kundservice. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra webbplatsen mer tillgänglig. Du kan också kontakta oss om det är innehåll du behöver som inte är tillgängligt för dig.

Tillsyn

Det är Myndigheten för digital förvaltning som har ansvaret för tillsyn att vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet kan du anmäla det till dem på sidan www.digg.se/tdosanmalan.

Kända brister för hemsidan fardtjansten.sll.se

Här listar vi de brister vi känner till för hemsidan.

Allmänt

 • Otydlig information om vem som är avsändare och webbplatsägare.
 • Sidan fungerar inte utan JavaScript.
 • Det förekommer element på sidor som inte är uppbyggda korrekt i kod. Detta kan till exempel medföra problem vid navigering och användning av skärmläsare då användaren inte får rätt information uppläst.

Bilder och ikoner

 • Bilder och ikoner är i bitmap-format och blir suddiga, och i vissa fall svårtydda, när man zoomar in.

Fokusmarkering

Vissa länkar har otydlig fokusmarkering.

Knappar för att ladda in mer innehåll

På startsidan och söksidan förekommer ”Visa fler”-knappar som vid klick laddar in mer innehåll. För skärmläsare förmedlas inte hur mycket innehåll som visas, hur mycket som kommer att laddas in eller var innehållet laddas in när man klickar på en knapp. Detta försvårar navigering med tangentbord och användning av skärmläsare.

Mer i detalj:

 • Otydligt hur många resultat som finns och hur många resultat som kommer fram när man klickar på knappen.
 • Fokus är kvar på knappen och flyttas inte till det nya innehållet, vilket gör att det är lätt att missa nytt innehåll, speciellt i inzoomat läge. Skärmläsaranvändare och tangentbordsnavigerare måste stega sig tillbaka på sidan.

Innehåll och informationslayout

 • Viss information på vissa sidor markeras enbart visuellt och den visuella markeringen blir inte uppläst vid skärmläsning.
 • Vissa länktexter är otydliga och innehåller tecken som inte tillför något.
 • Länkar öppnas i nya fönster utan att användaren förvarnas.
 • Vissa rubriker ser visuellt ut som rubriker men är inte markerade i koden som rubriker som de ska vara.
 • Tabeller och tabellceller saknar rubriker.

 • Tabeller används ibland för layout.
 • Rubrikstrukturen blir felaktig i vissa artiklar.

PDF

 • Webbsidan har inte tillgängliga PDF:er.
 • Länkar till PDF-dokument förvarnar inte användaren om format eller storlek.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har låtit en extern expert granska vår webbplats, fardtjansten.sll.se. Arbetet utfördes maj-juni 2020. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända kritiska tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Tidigare har vi kommunicerat att detta skulle vara klart senast den 31 december 2020, men det datumet är framflyttat till den 31 december 2021. Alla kända kritiska tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 31 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 10 maj 2021.

Kända brister för hemsidan fardtjansten.sll.se/sv/mina-sidor/

Här listar vi de brister vi känner till för tjänsten Mina sidor i inloggat läge.

Inloggat läge

Allmänt

 • Fokus försvinner i navigeringen på Logotypen samt på valt alternativ
 • Vid inzoomat läge (200%) är fokus på knappen som öppnar och stänger menyn väldigt dåligt markerad och väldigt lätt att missa.
 • Vid inzoomat läge (200%) med menyn öppen fortsätter tabb-ordningen på objekt bakom menyn, vilket gör att man kan lätt tappar bort sig om man använder tangentbordet att navigera med

Beställa resa

 • Vid “Beställ resa” och inzoomat läge (200%) så ligger knapparna för “Tillbaka” och “Nästa Steg” i vägen och döljer fält som användaren ska fylla i under alla steg i processen om man enbart navigerar med tangentbordet.. Exempel är:

  • Steg 1: Fältet “Till adress”
  • Steg 2: Döljer halva fältet för “Varav eget barn eller syskon under 18 år” och “Telefonnummer föraren kan ringa dig på”
  • Steg 3: Döljer hela “Välj datum och tid”
  • Steg 3: Döljer sökresultaten och gör det svårt att läsa informationen
 • Ej logiska felmeddelanden. Man kan få felmeddelanden om att adresserna man ska åka till och från inte stämmer när man gått vidare till steget där man väljer vilken tid man ska resa (steg 3 av 5). Adresser borde valideras på steg 1 där man väljer adress. 

Så har vi testat webbplatsen

Vi har låtit expert på vår avdelning för webb-utveckling granska tjänsten Mina sidor, fardtjansten.sll.se/sv/mina-sidor. Arbetet utfördes september 2020. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända kritiska tillgänglighetsproblem så snart som möjligt. Tidigare har vi kommunicerat att detta skulle vara klart senast den 31 december 2020, men det datumet är framflyttat till den 31 december 2021. Alla kända kritiska tillgänglighetsproblem ska vara åtgärdade senast 31 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 10 maj 2021.