Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Blanketter

Här hittar du olika blanketter som du kan behöva. 

Blanketterna är i pdf-format. De flesta blanketter finns även som elektronisk blankett som du kan fylla i på datorn innan du skriver ut den och skickar in den till oss. Du kan även få hjälp att skriva ut blanketten av Kundservice eller få hjälp att fylla i den och få den skickad till dig för underskrift.

Betala dina fakturor med autogiro 

För enklare betalning av fakturor finns autogiro. Då dras pengarna automatiskt från det konto du anmält på rätt dag. Du får alltid hem en fakturaspecifikation i god tid innan för att du ska hinna kontrollera fakturan.

Autogiro-blankett-och-information.pdf  >>

Autogiro-elektronisk-blankett-du-kan-fylla-i-för-att-ansökan-om-autogiro.pdf  >>

Godkännande av annan betalare vid e-faktura

Är det någon annan som ska få dina fakturor till sin internetbank? Då måste du godkänna att dina fakturor får skickas till den personern. Fyll i och skicka in den här blanketten först efter att en anmälan är skickad via internetbanken. 

Godkännande-av-annan-betalare-vid-e-faktura-blankett.pdf  >>

Elektronisk-blankett-för-att-godkänna-annan-betalare-vid-e-faktura.pdf >>

Fler resor

Du kan ansöka om fler färdtjänstresor. Skicka in en ifylld blankett till oss. På den specifika blanketten står det om du ska skicka med något intyg eller liknande. Det du kan få fler färdtjänstresor för är:

Arbetsresor

Ansökan om fler resor när du har ett betalt arbete. Gäller inte för dig som till exempel arbetar ideellt eller arbetstränar.

Blankett-ansökan-om-arbetsresor.pdf  >>

Elektronisk-blankett-ansökan-om-arbetsresor.pdf  >>

Arbetsresor för egenföretagare

Du kan söka arbetsresor om du är egenföretagare. Gäller inte för resor i tjänsten.

Blankett-ansökan-om-arbetsresor-för-egenföretagare.pdf  >

Elektronisk-blankett-ansökan-om-arbetsresor-för-egenföretagare.pdf  >>

Resor till och från vissa studier

För dig som studerar på exempelvis gymnasium, högskola, universitet, vuxenutbildning eller yrkesutbildning.

Blankett-ansökan-om-studieresor.pdf >

Elektronisk-blankett-ansökan-om-studieresor.pdf  >>

Förskoleresor 

Ansök om fler resor när barn som har färdtjänst behöver resa till förskola.

Blankett-ansökan-om-förskoleresor.pdf >>

Elektronisk-blankett-ansökan-om-förskoleresor.pdf  >>

Hämta och lämna egna barn på förskola, grundskola eller fritidshem till och med årskurs tre

I de fall du har egna barn du behöver hämta och lämna på förskola, grundskola eller fritidshem till och med årskurs tre.

Blankett-ansökan-hämta-och-lämna-egna-barn-på-förskola.pdf >>

Elektronisk-blankett-för-ansökan-om-resor-för-att-hämta-och-lämna-egna-barn-på-förskola.pdf  >>

Förtroendeuppdrag

Ansök om fler resor om du har ett stadigvarande förtroendeuppdrag, till exempel styrelsemedlem i en ideell, politisk eller annan jämförbar organisation.

Blankett-ansökan-om-resor-till-stadigvarande-förtroendeuppdrag.pdf >>

Elektronisk-blankett-ansökan-om-resor-till-stadigvarande-förtroendeuppdrag.pdf  >>

Besöka närstående vid vård och boende utanför det gemensamma hemmet

Du kan ansöka om fler resor för att besöka din närstående som du normalt sett bor med, när denne får vård på ett sjukhus eller bor på exempelvis ett sjukhem eller äldreboende.

Blankett-ansökan-om-resor-för-att-besöka-anhörig.pdf >>

Elektronisk-blankett-ansökan-om-resor-för-att-besöka-anhörig.pdf >>

Resor till andra ändamål

Ansökan om resor till ändamål som är av så kallad väsentlig karaktär enligt färdtjänstlagen.

Blankett-för-ansökan-om-extra-resor-till-andra-ändamål-av-väsentlig karaktär.pdf >>

Elektronisk-blankett-för-ansökan-om-extra-resor-till-andra-ändamål-av-väsentlig karaktär.pdf  >>

Resor till viss tidsbegränsad rehabilitering

Gäller till exempel till afasikurs på Alma folkhögskola. Gäller inte för habilitering.

Blankett-för-ansökan-resor-till-viss-tidsbegränsad-rehabilitering.pdf >>

Elektronisk-blankett-för-ansökan-resor-till-viss-tidsbegränsad-rehabilitering.pdf >>

Pengar tillbaka enligt resegarantin

Ibland händer det att din beställda färdtjänst inte kommer i tid och du har då under vissa förutsättningar möjlighet att få ersättning för privata taxiresor. Här är en blankett som underlättar för dig att ansöka om ersättning. 

Ansökan-om-ersättning-för-privat-taxi.pdf >>

Elektronisk-ansökan-om-ersättning-för-privat-taxi-pdf >>

Behov av ledsagare

Du får alltid ta med en ledsagare utan kostnad när du reser på ditt färdtjänstkort i SL-trafiken och med Waxholmsbolagets båtar. Behöver du en ledsagare även när du åker med färdtjänst, så ansöker du om det på den här blanketten. Behöver du två ledsagare kan du även söka det. Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan om dubbel assistans, skicka gärna in en kopia.

1 ledsagare Ansökan-om-1-ledsagare.pdf >>

2 ledsagare Ansökan-om-2-ledsagare.pdf >>

Behov av att resa med båttaxi - för dig som är folkbokförd på en ö

Du som har färdtjänst och är folkbokförd på en ö i Stockholms skärgård som saknar fast landförbindelse kan söka tillstånd att få resa med båttaxi. 

Ansökan om tillstånd till båttaxi.pdf >>

Det finns inga artiklar att visa.