Ansöka om färdtjänst

För att få resa med färdtjänst ska du uppfylla vissa krav enligt färdtjänstlagen:

 • Du ska vara folkbokförd i Stockholms län.
 • Du ska ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som varar i minst tre månader.


Du behöver alltid ha ett läkarintyg för färdtjänst med en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Om färdtjänstbehovet i huvudsak beror på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare. Vid psykiatrisk diagnos, om den sökande har en behandlande psykiater, bör intyget utfärdas av psykiatrikern.

Det finns en ansökningsprocess, den gäller både för dig som söker för första gången och för dig som söker för att ditt nuvarande färdtjänsttillstånd snart går ut.

Så här ansöker du om färdtjänst

 1. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din husläkare för att få ett läkarintyg.

 2. Skicka läkarintyget till kommunen/stadsdelsförvaltningen där du är folkbokförd.

 3. Du blir kontaktad av en utredare på kommunen/stadsdelsförvaltningen som bokar ett möte med dig. I samband med mötet beskrivs din funktionsnedsättning i en utredning.

 4. Du beskriver själv dina svårigheter i en ansökningsblankett som du får av utredaren. Ta med ett nytaget foto till besöket. 

 5. Din hemkommun skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och foto) till Färdtjänsten på Trafikförvaltningen.

 6. Trafikförvaltningen fattar beslut om du får färdtjänst och skickar hem beslutet till dig.

Om du blir beviljad färdtjänst, kommer ditt personliga färdtjänstkort på posten inom en vecka. Först när du har fått ditt färdtjänstkort kan du resa med färdtjänsten. Kortet gäller även för att resa med SL och Waxholmsbolaget för dig och en medföljare utan extra kostnad.

Du kan överklaga beslutet

Om du tycker att beslutet du fick är fel kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. Du skriver då ett brev som ska ställas till förvaltningsrätten men skickas till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Brevet måste komma in till oss inom tre veckor från den dag som du tog del av beslutet. Brevet ska innehålla information om att du vill överklaga och följande uppgifter:

 • vilket beslut du vill överklaga
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du vill att beslutet ska ändras
 • ditt namn och personnummer 
 • din underskrift.

Färdtjänsten ser över ditt ärende igen och om vi bedömer att vi står fast vid vårt beslut skickar vi din överklagan och ett utlåtande till förvaltningsrätten.

Behöver du ändra i ditt färdtjänsttillstånd?

Om du behöver ändra ditt tillstånd finns det lite olika sätt att göra det på, beroende på vad det är för typ av ändring du behöver. Ibland kan vi begära en komplettering av ärendet. Det kan gälla att vi behöver ett läkarintyg, en kommunutredning eller annan information i ärendet. Nedan listas olika ändringar du kan ansökan om och hur du gör. Vår adress är: Färdtjänten, Box 30103, 104 25 Stockholm.

Rullstolstaxi

Kontakta kommunutredaren i din kommun/stadsdel för hjälp med ansökan om ändring till rullstolstaxi.

Bårtaxi

Kontakta kommunutredaren i din kommun/stadsdel för hjälp med ansökan om ändring till bårtaxi.

Sitta i framsätet i taxin

Kontakta kommunutredaren i din kommun/stadsdel för hjälp med ansökan om ändring så att du kan få sitta i framsätet i taxin. Just nu under corona-pandemin ska även du som har ensamåkning sitta i baksätet. Behöver du verkligen sitta i framsätet kontakta kundservice för hjälp med hur du ska göra.

Resa utanför länsgränsen för att handla

Skriv ett eget brev där du förklarar varför du behöver resa utanför länsgränsen för att handla.

Assistanshund eller ledarhund

Skriv ett eget brev om att du behöver ta med hunden och bifoga ett intyg på hundens utbildning.

Allergianpassad bil

Skicka in ett läkarintyg för färdtjänst till oss som styrker att du behöver resa med allergianpassad bil.

Ensamåkning

Skicka in egenansökan där du beskriver ditt behov och bifoga ett läkarintyg för färdtjänst som styrker ditt behov av att resa utan att samåka med andra resenärer.

Kunna ta med din el-moped vid vissa resor

Skicka in ett intyg från förskrivande arbetsterapeut, sjukgymnast eller kopia på utlämningskvitto från hjälpmedelscentral.

Båttaxi

Ansöka via en blankett som finns på webben.

Ta med 1-2 ledsagare

Ansöka via en blankett som finns på webben. Söker du 2 ledsagare och du har dubbel assistans beviljad, skicka med intyg från Försäkringskassan om det.

Ta med upp till tre egna barn eller syskon under 18 år

Kontakta kundservice och anmäl barnens/syskonens födelsenummer. Använda gärna kontaktformuläret som du hittar längst ned på sidan Kundservice.

Lägre högkostnadsskydd

För att få resa till det lägre högkostnadsskyddet måste du skicka in en kopia av Försäkringskassans beslut till oss om:

 • du har aktivitetsersättning
 • du gör förtida uttag av ålderspensionen i åldern 60-65 år
 • du har sjukersättning eller handikappersättning.

Om du studerar minst 75 % på en studiemedelsberättigad utbildning som du kan få studiemedel för, skicka in en kopia på din studentlegitimation som har en SL-symbol. Du kan även då få rätt till det lägre högkostnadsskyddet.

 

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

  • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

   • Innehållet laddas in. Var god vänta.

 • Innehållet laddas in. Var god vänta.

Det finns inga artiklar att visa.