Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

Vårdgivare

Här hittar du information om regler för och hantering av sjukresor.

Sjukresor i Stockholms läns landsting regleras i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresa. Det krävs ett beslut från dig som vårdgivare, ett så kallat tillstånd, för att patienten ska få anlita de sjukresor som anordnas av landstinget. Med tillstånd för sjukresa avses en vårdgivares beslut om att bevilja ersättning enligt de grunder som framgår av Regelverket för sjukresor och sittande transporter i Stockholms län. 

Det finns inga artiklar att visa.

Det finns inga artiklar att visa.

Det finns inga artiklar att visa.