Hoppa över navigeringen, gå direkt till innehåll.

För färdtjänstutredare

På den här sidan finns information som vänder sig till dig som arbetar med ansökningar om färdtjänst.

Vi vill att sidan ska vara ett arbetsverktyg. Den information som ges är till för att underlätta för dig och för oss, så att rätt beslut fattas i ansökan om färdtjänst.  

Här finns information om våra kurser för färdtjänstutredare. Du kan också anmäla dig här, till den kurs du är intresserad av.

Grundutbildning för färdtjänstutredare den 16 eller 23 november 2016

Nu går det att anmäla sig till höstens grundutbildningar för färdtjänstutredare. När du loggat in välj fliken Kurser för mer information och anmälan. Även Färdtjänstföreningen anordnar utbildningar gällande såväl färdtjänst som riksfärdtjänst, dock inte under hösten 2016, se föreningens hemsida:

Färdtjänstföreningens fördjupningskurs

Färdtjänstens e-tjänst


Färdtjänstavdelningen har tillsammans med IT forum (Kommun förbundet Stockholms län) infört en e-tjänst för färdtjänstutredare. Det innebär att alla kommuner och stadsdelar har möjlighet att göra sina färdtjänstutredningar digitalt.  Även den som vill ansöka om färdtjänst kan göra sin ansökan digitalt. Det går också att bifoga ett foto till antingen utredningen eller ansökan. Vår förhoppning är att när alla funktioner är införda kan hela utredningsprocessen ske den digitala vägen.

För att kunna införa detta i just din kommun/stadsdel behövs vissa tekniska förutsättningar. Kontakta oss för att få veta mer. 
Just nu är det 22 kommuner/stadsdelar som skickar sina utredningar digitalt till oss.
Kontakta webbsekund@sl.se för att få veta mer.